Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon even voorstellen;

Wij zijn Iris Meijer en Esther Vis. Wij werken beiden als maatschappelijk werker bij Kwadraad. Iris Meijer is daarnaast ook schoolmaatschappelijk werker bij Kwadraad. 

Door de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs zijn wij aangesteld als vertrouwenspersoon. 

Graag leggen wij uit in welke situaties gebruik kan worden gemaakt van een vertrouwenspersoon. Het gaat altijd om situaties waarin er door ouders/verzorgers een probleem wordt ervaren op het gebied van agressie, geweld, seksuele intimidatie en/of  pesten omtrent hun schoolgaande kind.  U als ouders/verzorgers kunt dan contact opnemen met de leerkracht van de groep waar uw kind zit of indien nodig  met de directeur van de school. Wanneer de situatie niet kan worden opgelost kunt u contact opnemen met juf Anne Marie Blok uit groep C op de Balans. Zij is de  contactpersoon naar de vertrouwenspersoon en zal in eerste instantie bemiddelen tussen u en school . Wanneer u er met de contactpersoon van de school niet uit komt, kan er een beroep worden gedaan op ons. Juf Anne Marie kan u doorverwijzen of u kunt zelf contact opnemen met ons.

In een gesprek kunnen we met u kijken of de procedures goed zijn verlopen en of de problemen die u ervaart bij de klachtencommissie gemeld moeten worden. Indien nodig kunnen we u ondersteunen wanneer er aangifte gedaan moet worden bij de politie in het geval van seksuele intimidatie. 

Wij zijn onafhankelijk en onpartijdig. Wij spreken geen oordeel uit over de situatie. In ons werk zijn wij gewend om te gaan met vertrouwelijke zaken en is het vanzelfsprekend dat ook deze gesprekken hieronder vallen. 

Ouders/verzorgers kiezen voor een basisschool en hopen dat hun kind zich daar in een veilig omgeving kan ontplooien en dat er een goede basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling van het kind. Wanneer een u hier aan twijfelt of vindt dat er geen sprake van is, dan kan er contact met ons gelegd worden. Samen met u kijken we dan hoe we hierin eventueel ondersteuning kunnen bieden.  

 

Iris Meijer                                                          Esther Vis                                                         

Werkdagen:  ma, di en do                                  werkdagen:  ma, di. wo, vrij

tel. 06-52357301                                             tel. 06-21819634

i.meijer@kwadraad.nl                                      e.vis@kwadraad.nl 

 

Algemeen telefoonnummer Kwadraad: 088-9004000.