Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Home  › ... Informatief › IKC

IKC

In 2016 is het Integraal Kindcentrum KleurRijk van start gegaan. Pcsb De Balans en pcb De Fontein bieden samen met de christelijke kinderopvangorganisatie Royal Kids Home onderwijs en kinderopvang op maat onder één dak waarbij een doorgaande ontwikkelingslijn mogelijk wordt vanaf 0 tot 13 jaar. Royal Kids Home verzorgt binnen ons gebouw de voorschoolse en naschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder de naam “Het Kasteel van Versailles”. De afdelingsleider en de leerkrachten van de onderbouw van de beide scholen overleggen met de pedagogische medewerkers en teamleider van de kinderopvang over hoe we de kinderen een passend ontwikkelingsaanbod kunnen bieden met aandacht voor de christelijke uitgangspunten. Voor informatie over de kinderopvang kunt u terecht bij de teamleider van “Het kasteel van Versailles”, Marja Pos: marja@kasteelvanversailles.nl 

Voor meer informatie kijkt u op de website