Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Home  › ... Praktisch › Verlof

Verlof

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?
U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schooldirectie een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts 1 keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen.

Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie.
Wilt u een verzoek voor verlof buiten de schoolvakanties doen? Dit heet officieel 'beroep op vrijstelling'. Uw beroep op vrijstelling moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties door het beroep van u of uw partner (seizoensgebonden werk of werk met een piekdrukte tijdens de schoolvakanties).
  • Het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
  • Het gaat om een gezinsvakantie van maximaal 10 schooldagen. 

 

Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie:
Kunt u door uw beroep niet met uw gezin op vakantie tijdens de gewone schoolvakanties? Dan kunt u uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. Dit verlof mag nooit langer duren dan 10 schooldagen. U kunt hiervoor een verlofformulier van de website downloaden en dit ingevuld inleveren bij de directeur. 

U moet de verlofaanvraag ten minste 8 weken van tevoren indienen. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur vraagt u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. 

Aanvragen verlof gewichtige omstandigheden:
Is er een andere reden dat u uw zoon of dochter gebruik wilt laten maken van verlof dan moet dit vallen onder de categorie gewichtige omstandigheden; een huwelijk of begrafenis binnen het gezin of de familie.

Hiervoor geldt ook dat u een verlofformulier invult en dit inlevert bij de directeur. U dient het formulier te voorzien van een kopie van de trouwkaart of begrafeniskaart. Het verlofformulier vindt u onder de knop downloads/ formulieren.