LeerlingenRaad

Wij hebben op De Fontein een LeerlingenRaad:

Een groep kinderen van alle groepen 6 t/m 8 elke maand vergaderen om hun ideeën of ideeën van andere kinderen uit te voeren.

als jullie goede ideeën hebben kunnen jullie het mailen naar: 

leerlingenraad@cbs-fontein.nl

 

 

De afspraken van de LeerlingenRaad zijn:

Campagne

 • Geen onmogelijke dingen verzinnen.

Stemming om leden van de leerlingenraad te kiezen

 • Leerlingenraad voor kinderen van groep 6 tot en met groep 8.
 • Als je wilt mag je in de leerlingenraad blijven zitten; erin gekozen blijft gekozen.
 • Stem eerlijk.

Vergaderen

 • 1x per maand vergaderen.
 • 1e jaars leden geen voorzitter.
 • Vast rooster voor notulist en voorzitter.
 • Je moet wel vrije tijd plannen voor vergaderingen.
 • De voorzitter leidt de vergadering.
 • De notulist maakt een verslag van de vergadering en zorgt dat iedereen het verslag krijgt.
 • Vergaderingen plannen en in je agenda zetten.
 • Voorzitter en notulist ook plannen en in je agenda zetten.

 

artikel over de leerlingenraad

 

Ieder jaar zet de leerlingenraad zich in voor dingen die ze belangrijk vinden. Soms zijn het leuke dingen en soms vervelende dingen. De afgelopen tijd hebben we met de leerlingenraad aan het milieuplan voor de Fontein gewerkt. Op school wordt bijvoorbeeld nog weinig afval gescheiden ingezameld. Het kan volgens ons nog veel beter. In het milieuplan zetten we hoe dat kan. Ook willen we een pestweek organiseren. Natuurlijk gaat het dan om hoe we er met z'n allen voor kunnen zorgen dat er op school minder wordt gepest en hoe we iedereen kunnen helpen die met pestgedrag te maken heeft en misschien gaan we nog een leuke activiteit organiseren. Maar dat horen jullie als het zo ver is.

 

Groetjes, de leerlingenraad