Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Het pedagogisch klimaat en veiligheid

De uitgangspunten voor het pedagogisch klimaat binnen onze school zijn:  
We handelen vanuit een positief ontwikkelingsperspectief waarbij de ontwikkeling van kinderen en teamleden centraal staat
We sluiten aan op vaardigheden en kwaliteiten die er zijn.
Veiligheid wordt gewaarborgd door acceptatie en respect.
Bovenstaande zal resulteren in het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid in gedrag.

Om tot leren te kunnen komen is vertrouwen nodig. Vertrouwen in jezelf en in je leerkracht of medeleerling. Wanneer een school een wereld is waar vertrouwen heerst boven wantrouwen spreken we van een goed pedagogisch klimaat. 

Om dit klimaat met elkaar mogelijk te maken ondersteunen we de leerlingen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit gebeurt op verschillende manieren; door het samenwerken tijdens coöperatieve of denklessen, door het samenspelen op het plein en in de gymzaal, door in gesprek te gaan met elkaar tijdens de lessen godsdienst over de verhalen in de Bijbel en met elkaar te werken aan vertrouwen in de Kanjerlessen.

Wij werken ook met het programma Kanvas

Dit is een digitaal hulpmiddel dat op school ingevuld wordt door de leerkrachten. Aan de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotionele functioneren en de veiligheidsbeleving van een kind in kaart brengen. Hierna worden er suggesties gegeven aan de leerkracht hoe hij/zij of de groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen ook zelf digitaal een vragenlijst in. Door hun antwoorden krijgt de leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen op school beleeft.