Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Visie en missie

Visie

Wij willen een school zijn waar we per kind beoordelen welke ondersteuning het individueel nodig heeft waarbij we het niet uit het oog verliezen dat een kind zich ook leert aanpassen ten gunste van het groepsbelang.

Zo willen wij dat kinderen, leerkrachten en ouders ervaren dat je samen meer kunt dan alleen.

Samen met de ouders willen we bouwen aan een maatschappij waarin iedereen een plek heeft en een positieve bijdrage kan leveren; alleen of met hulp van een ander.

Missie

Wij leren kinderen vanuit een positieve overtuiging onderzoekend samen te werken en samen te denken met respect en inlevingsvermogen voor de ander, zodat alle kinderen zo veel mogelijk kunnen leren van de leerkracht en van elkaar binnen de lessen.

Wij ondersteunen hierbij ouders in de opvoeding van hun kinderen tot verdraagzame, flexibele burgers met goede kansen op de arbeidsmarkt met onder andere beroepen die door de snelle technologische ontwikkelingen nog niet bestaan, maar waarbij kunnen samenwerken in toenemende mate een belangrijke vaardigheid zal zijn.