Medezeggenschapsraad

 

 MedezeggenschapRaad van De Fontein

 

Ouders en personeelsleden kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt.

De MR bestaat uit zes personen; drie ouders en drie personeelsleden.

 

De huidige leden van de MR zijn:

Namens de ouders: