Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Home  › ... Praktisch › Ziekmelden

Ziekmelden

Een enkele keer komt het voor dat leerlingen na 08.30 uur ziek gemeld worden. De leerkrachten controleren aan het begin van de ochtend of alle kinderen aanwezig zijn. Op het moment dat een kind afwezig is, zonder dat er een melding is, moeten wij uitzoeken waar het kind is. Dit kost soms veel tijd en (bij een late melding) moeten wij storen in de klassen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om tijdig naar school te bellen om de afwezigheid van uw kind te melden. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Het telefoonnummer is: 010 - 458-27-40