Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Ouderlessen Kanjertraining

Wij vinden het als Fontein er belangrijk om de kinderen die bij ons op school zitten ook op sociaal-emotioneel gebied vaardig te maken. Hier zijn wij als school bewust en regelmatig mee bezig. 

Wat gebeurt er dan zoal op dit gebied?

  1.  Wij gebruiken de methode Kanjertraining als basis voor de lessen sociaal-emotionele vorming.

  2. De kanjerlessen worden in alle groepen gegeven. Alle leerkrachten zijn of worden opgeleid tot kanjertrainer. Per twee leerjaren is er een speciaal kanjerboek dat in de groepen wordt behandeld.

  3. De afspraken van de kanjer worden continu toegepast in de dagelijkse praktijk. In de kanjerlessen worden situaties geoefend, waarin kinderen handvatten worden gegeven om toe te passen. Leerkrachten ondersteunen de kinderen hierbij. Zij spreken kinderen aan op de “kanjermanier”.

  4. De kinderen worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd gedurende hun hele schoolloopbaan, zodat we kinderen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben.

  5. In vergaderingen zijn de kanjertraining en gedrag van kinderen regelmatig onderwerp van gesprek.

  6. Er is een onderzoek gehouden naar het pestgedrag van kinderen op de Fontein. Actiepunten hieruit worden toegepast in de groepen.

  7. Afspraken over gedrag worden op schoolniveau en groepsniveau vastgesteld.