Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

In het kort

De Fontein is een protestants-christelijke basisschool in de wijk ’s Gravenland in Capelle aan den IJssel. Op dit moment wordt de school bezocht door ongeveer 230 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Op onze school werken rond de 25 personeelsleden. Onze school is gehuisvest aan Jan de Geusrede 39 in Capelle aan den IJssel. Bestuurlijk valt De Fontein onder Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Capelle-Krimpen. Deze stichting heeft nog 8 andere basisscholen (11 locaties), inclusief speciaal basisonderwijs, binnen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.

 “Vanuit onze christelijke identiteit verzorgen onze medewerkers kwalitatief goed onderwijs. Uitgangspunt van onze stichting is dat in ieder kind een talent schuilt. Dat talent willen we helpen ontplooien. Op alle scholen wordt dit zichtbaar in de wijze waarop we met de kinderen omgaan en ons onderwijs vormgeven.”