Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Home  › ... Ouders › Schoolplan

Schoolplan

Met een gevoel van blijdschap kan ik u melden dat het schoolplan voor de periode augustus 2015 tot juli 2019 voor de beide scholen klaar is.

In het schoolplan is de koers vastgelegd die beide scholen binnen de samenwerking, Balans en Fontein, de komende 4 jaar willen vasthouden en op welke gebieden de scholen zich verder willen ontwikkelen. Om de koers gedegen te bepalen is een analyse gemaakt van de omgeving, de politieke, economische en demografische ontwikkelingen en is met beide teams een jaar lang gewerkt aan het vormgeven van de visie op de missie waar de beide scholen voor staan.

Het plan is voorgelegd aan de beide MR’en en deze hebben ingestemd met het plan. Ook de voorzitter CvB heeft het plan vastgesteld.

 

Esmeralda Zegers

Klik hier om het schoolplan te downloaden