Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie een andere term voor (ernstige) problemen bij het aanleren van bepaalde vaardigheden die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen en toepassen van rekenkennis.

Onze rekenspecialisten/ coördinatoren hebben speciale programma's om ondersteuning te bieden aan de leerlingen die moeite hebben met rekenen.
Op onze school zijn  Brenda Houweling en Esther Wuyster , rekenspecialist/ rekencoördinator. Zij hebben de hiervoor een opleiding gevolgd.  

  • het ondersteunen van collega’s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend rekenen-  wiskundeonderwijs;  
  • het informeren van collega’s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen;  
  • het mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in rekenen-wiskunde;  
  • het enthousiasmeren van collega’s voor het vak rekenen/wiskunde;   
  • het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het rekenonderwijs.   
  • het organiseren van bijzondere rekenactiviteiten