Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Handelend leren

Onder handelend leren verstaan wij concreet bezig zijn met de 21ste -eeuwse vaardigheden in een ander context dan de standaard schoolsituatie vanuit een boek of binnen een gesprek. Tijdens het handelen ervaren kinderen de noodzaak van samenwerken, communiceren, creatief  zijn en probleemoplossend denken. Vaardigheden die van alle tijden zijn, maar waar in onze huidige en toekomstige samenleving steeds meer de nadruk komt te liggen. Ook het leren vanuit concrete situaties en met concreet materiaal wordt hieronder verstaan.

Om hier op een aantrekkelijke en uitdagende wijze ruimte voor te geven voor alle kinderen van hoog- tot minder begaafd zijn er op school verschillende ruimtes waar handelend geleerd kan worden: het kooklokaal, het technieklokaal, het handvaardigheid lokaal, het speellokaal, het gymlokaal, het computerlokaal en het plein als buitenlokaal.

Het kooklokaal

Het koken in het kooklokaal is niet vrijblijvend. Ook hier wordt planmatig en doelgericht gewerkt aan de kerndoelen van het onderwijs. Door op een handelende manier aandacht te besteden aan deze doelen kunnen kinderen hun talent laten zien en zich verder ontwikkelen in de 21ste -eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en probleemoplossend denken.