Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Handelingsgericht werken

Wat is handelingsgericht werken?

Het is een systematische en planmatige manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod afgestemd is op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de stimulerende en belemmerende factoren in een kind wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop zoveel mogelijk aangepast.

HGW gaat uit van zeven principes:

 1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging.
   
 2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
   
 3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken.
   
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een negatief beeld heeft van de leerling, dan ziet hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het probleem op te lossen.
   
 5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.
   
 6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen. De doelen worden geëvalueerd volgens de HGW-cyclus ofwel de PDCA-cyclus (Plan, Do Check Act).
   
 7. De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer.