Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Logopedie

Logopedische screening in groep 2

Alle leerlingen van de groepen 2 worden individueel gescreend met behulp van een gestandaardiseerd signaleringsinstrument door een externe logopedist. Dit wordt gefaciliteerd door de gemeente.

Op basis van de uitslagen op dit instrument wordt bepaald voor welke leerlingen een verwijzing naar een logopedist noodzakelijk is. Met de ouders wordt het resultaat van de screening en het advies besproken.

Ouders, school, de GGD en, indien nodig, de huisarts ontvangen een schriftelijk verslag per leerling van de resultaten van de screening.

De logopedische ondersteuning kan opgestart worden in de school vanuit Logopediepraktijk Taalreis en wordt bekostigd door de zorgverzekering van ouders

Logopedische ondersteuning vanuit praktijk Taalreis

Logopediepraktijk Taalreis is onderdeel van Kindzorgcentrum Educto en is een praktijk voor dynamische logopedie bij kinderen van alle leeftijden.

We werken binnen IKC KleurRijk samen met pcsb De Balans, pcb De Fontein en Expertisecentrum Balans vanuit de schoollocatie.

De leerkrachten, de logopedist van school of de ouders signaleren of een kind extra ondersteuning  van de logopedist nodig zou kunnen hebben en vullen een screeningslijst in.

Wanneer de huisarts naar aanleiding hiervan een verwijzing opstelt kan de logopedische ondersteuning starten vanuit de logopedist van Taalreis.

Zij kan diagnosticeren of er ontwikkelingsachterstanden zijn op het gebied van de spraak-/taalontwikkeling.

Daarnaast biedt zij behandeling op het gebied van:

  • Articulatie: schisis / afwijkend mondgedrag
  • Taal: taalstoornissen / meertaligheid
  • Geletterdheid: fonologie / wijs met letters / taal in blokjes
  • Vloeiendheid: stotteren / broddelen
  • Pre-verbale logopedie
  • Logopedie bij kinderen met autisme
  • Logopedie bij kinderen met downsyndroom
     

Mocht u vragen hebben dan kunt u de logopedist, mevrouw Annelies Catlender bereiken via email: a.catlender@detaalreis.nl. of bellen naar het telefoonnummer van school.