Logopedie

Logopedische screening

Alle leerlingen van de groepen 2 worden individueel gescreend met behulp van een gestandaardiseerd signaleringsinstrument door een externe logopedist. (Maximaal 20 minuten per leerling). Op basis van de uitslagen op dit instrument wordt bepaald voor welke leerlingen verwijzing naar een particulier logopedist noodzakelijk is, of andere maatregelen nodig zijn, zoals kortdurende logopedische hulp op school. Met de ouders van de “uitvallende” leerlingen worden gesprekken gevoerd over de resultaten van de screening en de adviezen (maximaal 15 minuten per leerling). De ouders, de school, de GGD en, indien nodig, de huisarts ontvangen een schriftelijk verslag per leerling van de resultaten van de screening.