Skip to main content
Kanjers in leren

Kanjers in leren

pcb De Fontein

Passend onderwijs

Zorgplicht

Per 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht gegaan en daarmee is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (SWV). De scholen van de stichting vallen onder SWV PO2818. Dit is een samenwerkingsverband tussen schoolbesturen die de wettelijke taak hebben het Passend Onderwijs voor hun scholen uit te voeren.

Het samenwerkingsverband beslaat de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas). Er zijn 36 scholen bij het samenwerkingsverband aangesloten, waaronder drie speciale basisscholen.

De grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht die per 1 augustus 2014 is ingegaan. Deze zorgplicht geldt wettelijk voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij het schoolbestuur van de school van aanmelding / inschrijving.

Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn binnen de zogenaamde basisondersteuning of met gebruikmaking van een arrangement extra ondersteuning.

Voor meer informatie kijk op onderstaande website:   

Samenwerkingsverband Aan den IJssel